Yorgun Bir Kesimin Arayış Çabası Kemalizm

Ahmet DAĞ                                                           Aralık 2017, Sayı: 280, Sayfa: 49

 

Türkiye’de
gerek sol-komünizm gerekse
sağ-İslâmcı hareketler; yaşanan
göç, ticarileşme, fabrikalaşma
ve kentleşme dolaysıyla
modernleşme düzleminde ele
alınmamıştır. Oysa hem sağcılığın
hem solculuğun söylemleri
ve eylemleri, bu faktörler
tarafından biçimlendirilmişlerdir.

Türkiye’de gerek sol-komünizm gerekse sağ-İslâmcı hareketler; yaşanan göç, ticarileşme, fabrikalaşmave kentleşme dolaysıyla modernleşme düzleminde ele alınmamıştır. Oysa hem sağcılığın hem solculuğun söylemlerive eylemleri, bu faktörler tarafından biçimlendirilmişlerdir.

Yazının Devamı İçin Tıklayınız.


 • Sayı: 283
 • Sayı: 282
 • Sayı: 281
 • Sayı: 280
 • Sayı: 279
 • Sayı: 278
 • Sayı: 277
 • Sayı: 276
 • Sayı: 275
 • Sayı: 274
 • Sayı: 273
 • Sayı: 272