Türkiye'yi Kapatmak

 

Türkiye'nin siyasî hayat›nda
parti kapatma davalar› kronik
bir mahiyet arzeder.
Çünkü Türkiye'nin ideolojik sisteminde
demokrasi ar›zî bir durumdur,
esas olan totaliter yap›y›
her ne pahas›na olursa olsun sürdürmektir.

Türkiye'yi Kapatmak

Mehmet DOĞAN                                                                 Mayıs 2008, Sayı:165, Sayfa:24

Türkiye'nin siyasî hayatında parti kapatma davaları kronik bir mahiyet arzeder. Çünkü Türkiye'nin ideolojik sisteminde demokrasi arızî bir durumdur, esas olan totaliter yapıyı her ne pahasına olursa olsun sürdürmektir.

 

Yazının Devamı İçin PDF'i Tıklayınız.


 


 • Sayı: 284
 • Sayı: 283
 • Sayı: 282
 • Sayı: 281
 • Sayı: 280
 • Sayı: 279
 • Sayı: 278
 • Sayı: 277
 • Sayı: 276
 • Sayı: 275
 • Sayı: 274
 • Sayı: 273