Soylu Bir Direnişçi Kemal Kelleci

     Metin Önal MENGÜŞOĞLU                                Nisan 2013, Sayı: 224, Sayfa: 44

 

Türkiye’de son kırk yıl
zarfında cereyan eden
İslâmî gelişmelerin büyük
bir ekseriyetine tanık olduğumu
düşünüyorum. Çok
erken yaşlarda kendimi bu
cephenin bir neferi saymaya
başlamıştım. En ziyade bu
sebeple sahadaki oluşum ve
gelişmeler birinci derecede
alaka ve merakımı çekiyordu.
Niçin ‘gelişme’ dediğimi açıklamama gerek
var mı bilmiyorum. Şu kadarını söyleyeyim, ben
de seleflerim arasında bulunan Mehmet Akif, Ali
Şeriati, Aliya İzzetbegoviç, M. Sait Çekmegil gibi
Müslüman âleminin asırlar boyunca çok uzun bir
‘kış uykusu’na yattığını düşünüyorum.

     Türkiye’de son kırk yıl zarfında cereyan eden İslâmî gelişmelerin büyük bir ekseriyetine tanık olduğumu düşünüyorum. Çok erken yaşlarda kendimi bu cephenin bir neferi saymaya başlamıştım. En ziyade bu sebeple sahadaki oluşum ve gelişmeler birinci derecede alaka ve merakımı çekiyordu. Niçin ‘gelişme’ dediğimi açıklamama gerek var mı bilmiyorum. Şu kadarını söyleyeyim, bende seleflerim arasında bulunan Mehmet Akif, Ali Şeriati, Aliya İzzetbegoviç, M. Sait Çekmegil gibi Müslüman âleminin asırlar boyunca çok uzun bir ‘kış uykusu’na yattığını düşünüyorum.

Yazının Devamı İçin Tıklayınız.

 


 • Sayı: 284
 • Sayı: 283
 • Sayı: 282
 • Sayı: 281
 • Sayı: 280
 • Sayı: 279
 • Sayı: 278
 • Sayı: 277
 • Sayı: 276
 • Sayı: 275
 • Sayı: 274
 • Sayı: 273