Müslüman Anadolu Duyarlılığının Coşkun Irmağı: Bahaddin Karakoç Yeni Türkçe Şiirde İslâm Olgusu

     Metin Önal MENGÜŞOĞLU                                      Eylül 2009, Sayı: 181, Sayfa: 69

Bahaeddin Karakoç
Anadolu’nun bağrından,
Elbistan’ın Ekinözü beldesinden
dünyaya açılmıştır. Neredeyse
bütün ailesi şöyle veya böyle
sanatkâr, daha ziyade şairdir.
Beldenin bir özelliği de Ceyhan
ırmağının kaynağını barındırmasıdır.
Ceyhan ırmağı ile
Karakoç’lar arasında nasıl bir
alaka kurulabilir diye düşünmeye
gerek var mıdır bilmiyorum.
Hiç hilafsız bu insanlar
tıpkı o ırmak gibi coşkun bir
yürek taşımaktadırlar. Ama bu
yürek merhamet ve inanç doludur.

     Bahaeddin Karakoç Anadolu’nun bağrından, Elbistan’ın Ekinözü beldesinden dünyaya açılmıştır. Neredeyse bütün ailesi şöyle veya böyle sanatkâr, daha ziyade şairdir. Beldenin bir özelliği de Ceyhan ırmağının kaynağını barındırmasıdır. Ceyhan ırmağı ile Karakoç’lar arasında nasıl bir alaka kurulabilir diye düşünmeye gerek var mıdır bilmiyorum. Hiç hilafsız bu insanlar tıpkı o ırmak gibi coşkun bir yürek taşımaktadırlar. Ama bu yürek merhamet ve inanç doludur.

Yazının Devamı İçin Tıklayınız.


 • Sayı: 284
 • Sayı: 283
 • Sayı: 282
 • Sayı: 281
 • Sayı: 280
 • Sayı: 279
 • Sayı: 278
 • Sayı: 277
 • Sayı: 276
 • Sayı: 275
 • Sayı: 274
 • Sayı: 273