Medeniyet Bahsinde Üç Türk Münevveri

     Metin Önal MENGÜŞOĞLU                                Mart 2012, Sayı: 211, Sayfa: 52

Daraltılmış anlamıyla da olsa
münevveri, çokça düşünen
insan, diye tanımlayabiliriz. İlahi
Vahiy büyük insan kalabalığını
sıklıkla “ne kadar az düşünüyorsunuz!”
şeklinde uyardığına
göre, çokça düşünenler en azından
bu bakımdan Allah nazarında
bir itibara sahip bulunmalılar.
Taleplerinden ötürü
Allah onların kalbini aydınlattığından
onlara münevver deriz.
Bedevilikten kurtulamamış,
bedeniyle beraber zekâ yaşını
da olgunlaştırmamış kimselerden
başkaları, çok düşünmenin
zararlarından söz etmeyecektir
sanırım.Daraltılmış anlamıyla da olsamünevveri, çokça düşüneninsan, diye tanımlayabiliriz. İlahiVahiy büyük insan kalabalığınısıklıkla “ne kadar az düşünüyorsunuz!”şeklinde uyardığınagöre, çokça düşünenler en azındanbu bakımdan Allah nazarındabir itibara sahip bulunmalılar.Taleplerinden ötürüAllah onların kalbini aydınlattığındanonlara münevver deriz.Bedevilikten kurtulamamış,bedeniyle beraber zekâ yaşınıda olgunlaştırmamış kimselerdenbaşkaları, çok düşünmeninzararlarından söz etmeyecektirsanırım.

     Daraltılmış anlamıyla da olsa münevveri, çokça düşünen insan, diye tanımlayabiliriz. İlahi Vahiy büyük insan kalabalığını sıklıkla “ne kadar az düşünüyorsunuz!” şeklinde uyardığına göre, çokça düşünenler en azından bu bakımdan Allah nazarında bir itibara sahip bulunmalılar. Taleplerinden ötürü Allah onların kalbini aydınlattığından onlara münevver deriz. Bedevilikten kurtulamamış, bedeniyle beraber zekâ yaşını da olgunlaştırmamış kimselerden başkaları, çok düşünmenin zararlarından söz etmeyecektir sanırım.

Yazının Devamı İçin Tıklayınız.


 • Sayı: 284
 • Sayı: 283
 • Sayı: 282
 • Sayı: 281
 • Sayı: 280
 • Sayı: 279
 • Sayı: 278
 • Sayı: 277
 • Sayı: 276
 • Sayı: 275
 • Sayı: 274
 • Sayı: 273