Kutsal Üreten Taassup

Metin Önal MENGÜŞOĞLU                       Mart 2018, Sayı: 283, Sayfa: 64

 

utsal kelimesi bazen Arapça
kuds ya da ondan türemiş bulunan
mukaddes ile akraba gibi
anlaşılır ve anlatılır, bazen de
Türkçede uğur, baht, şans, talih
demek olan kut ile irtibatlandırılır.
İki anlam arasında önemli
farklar bulunduğu ortadadır.

Kutsal kelimesi bazen Arapça kuds ya da ondan türemiş bulunan mukaddes ile akraba gibi anlaşılır ve anlatılır, bazen de Türkçede uğur, baht, şans, talih demek olan kut ile irtibatlandırılır. İki anlam arasında önemli farklar bulunduğu ortadadır.

Yazının Devamı İçin Tıklayınız.

 


 • Sayı: 283
 • Sayı: 282
 • Sayı: 281
 • Sayı: 280
 • Sayı: 279
 • Sayı: 278
 • Sayı: 277
 • Sayı: 276
 • Sayı: 275
 • Sayı: 274
 • Sayı: 273
 • Sayı: 272