Kovun İçinizdeki Rasputinleri...

 

Evet, ne diyor flair? ‘Tarih tekerrürden ibarettir
derler; hiç ibret al›nsayd› tekerrür
eder miydi?’ fiair do¤ru söylüyor ve bu
söz özellikle bizim toplumsal gerçekli¤imizdeki
susuzlu¤umuza ve ayr›cal›kl› sefaletimize denk
düflüyor.

 

Nurettin ÖZCAN                                              Ekim 2006, Sayı:146, Sayfa:64

Evet, ne diyor şair? ‘Tarih tekerrürden ibarettir derler; hiç ibret alınsaydı tekerrür eder miydi?’ Şair doğru söylüyor ve bu söz özellikle bizim toplumsal gerçekliğimizdeki susuzluğumuza ve ayrıcalıklı sefaletimize denk düşüyor.

Yazının Devamı İçin PDF'i Tıklayınız.

 


 • Sayı: 284
 • Sayı: 283
 • Sayı: 282
 • Sayı: 281
 • Sayı: 280
 • Sayı: 279
 • Sayı: 278
 • Sayı: 277
 • Sayı: 276
 • Sayı: 275
 • Sayı: 274
 • Sayı: 273