Kemal Tahir, Bir Aydın Üç Dönem Sempozyumu

Mehtap GÜMÜŞ                                   Mart 2018, Sayı: 283, Sayfa: 75

 

emal Tahir, Türkiye’de fikirleriyle
ve bu fikirleri çerçevesinde
ürettiği eserleriyle adından
sıkça söz ettirmiş önemli
bir romancı ve düşünürdür.
Osmanlı’nın yıkılışını görmüş,
genç Cumhuriyet dönemini
yaşamış ve kabuk değiştiren
bir toplumun bütün bunalımlarına
şahit olmuştur.

Kemal Tahir, Türkiye’de fikirleriyleve bu fikirleri çerçevesindeürettiği eserleriyle adındansıkça söz ettirmiş önemlibir romancı ve düşünürdür.Osmanlı’nın yıkılışını görmüş,genç Cumhuriyet döneminiyaşamış ve kabuk değiştirenbir toplumun bütün bunalımlarınaşahit olmuştur.

Yazının Devamıİçin Tıklayınız.


 • Sayı: 283
 • Sayı: 282
 • Sayı: 281
 • Sayı: 280
 • Sayı: 279
 • Sayı: 278
 • Sayı: 277
 • Sayı: 276
 • Sayı: 275
 • Sayı: 274
 • Sayı: 273
 • Sayı: 272