Geleneksel Büyük Ortadoğu Projesi: Mistisizm Veya Gizemcilik

 

Bizim toplumumuz, çok yak›n tarihlere kadar,
resim, müzik, dans, heykel ve kad›n›n
sesini mahrem olmayana duyurmak haramd›
r, itikad›na mensuptu. Birden bire topu topu
k›rk y›ll›k bir geçmifli bulunan televizyona böylesine
flafl›rt›c› derecede ba¤lanmas›n›n, bir aç›klamas›
yap›labilir mi?

 

Metin Önal MENGÜŞOĞLU                            Ocak 2005, Sayı:125, Sayfa:52

Bizim toplumumuz, çok yakın tarihlere kadar, resim, müzik, dans, heykel ve kadının sesini mahrem olmayana duyurmak haramdır, itikadına mensuptu. Birden bire topu topu kırk yıllık bir geçmişi bulunan televizyona böylesine şaşırtıcı derecede bağlanmasının, bir açıklaması yapılabilir mi?

Yazının Devamı İçin PDF'i Tıklayınız.

 


 • Sayı: 284
 • Sayı: 283
 • Sayı: 282
 • Sayı: 281
 • Sayı: 280
 • Sayı: 279
 • Sayı: 278
 • Sayı: 277
 • Sayı: 276
 • Sayı: 275
 • Sayı: 274
 • Sayı: 273