Erzurumlu Sıtkı Bey

 

Gaziosmanpafla Üniversitesi ö¤retim üyelerinden Mehmet
Karatafl’›n hocas› S›tk› Aras için bir arma¤an olarak
haz›rlad›¤› “Erzurumlu S›tk› Bey” isimli eser dergah yay›
mlar› taraf›ndan yay›mland›.

 

UMRAN                                        Ağustos 2004, Sayı:120, Sayfa:93

Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğretim üyelerinden Mehmet Karataş’ın hocası Sıtkı Aras için bir armağan olarak hazırladığı “Erzurumlu Sıtkı Bey” isimli eser dergah yayımları tarafından yayımlandı.

Yazının Devamı İçin PDF'i Tıklayınız.

 


 • Sayı: 284
 • Sayı: 283
 • Sayı: 282
 • Sayı: 281
 • Sayı: 280
 • Sayı: 279
 • Sayı: 278
 • Sayı: 277
 • Sayı: 276
 • Sayı: 275
 • Sayı: 274
 • Sayı: 273