Ermeni Meselesi Kuzey Irak'a Tarihi Dersleri

 

"Ermeni tasar›s›", ABD Temsilciler Meclisi'nin ilgili komisyonunda
oyland›ktan sonra, komisyon baflkan›, ortaya ç›kan sonucu
tahfif etmek için bu konunun Türkiye Cumhuriyeti'ni ilgilendirmedi¤
ini, Osmanl›lara mahsus bir mesele oldu¤unu söyledi...

Ermeni Meselesi Kuzey Irak'a Tarihi Dersleri 

Mehmet DOĞAN                                                   Kasım 2007, Sayı:159, Sayfa:90

"Ermeni tasarısı", ABD Temsilciler Meclisi'nin ilgili komisyonunda oylandıktan sonra, komisyon başkanı, ortaya çıkan sonucu tahfif etmek için bu konunun Türkiye Cumhuriyeti'ni ilgilendirmediğin i, Osmanlılara mahsus bir mesele olduğunu söyledi...

 

Yazının Devamı İçin PDF'i Tıklayınız.


 


 • Sayı: 284
 • Sayı: 283
 • Sayı: 282
 • Sayı: 281
 • Sayı: 280
 • Sayı: 279
 • Sayı: 278
 • Sayı: 277
 • Sayı: 276
 • Sayı: 275
 • Sayı: 274
 • Sayı: 273