Eğitimin Temel Sorunu -II Kıblesiz Bir Eğitim Anlayışı

 

Geçen say›da e¤itimde nas›l bir insan ve
toplum öngörüldü¤ünü, Cumhuriyet dönemi
hükümetlerinin hükümet programlar›
göz önüne al›narak incelemeye bafllam›flt›
k.

 

Yıldırım CANOĞLU                                      Ekim 2004, Sayı:122, Sayfa:65

Geçen sayıda eğitimde nasıl bir insan ve toplum öngörüldüğünü, Cumhuriyet dönemi hükümetlerinin hükümet programları göz önüne alınarak incelemeye başlamıştık.

Yazının Devamı İçin PDF'i Tıklayınız.

 


 • Sayı: 284
 • Sayı: 283
 • Sayı: 282
 • Sayı: 281
 • Sayı: 280
 • Sayı: 279
 • Sayı: 278
 • Sayı: 277
 • Sayı: 276
 • Sayı: 275
 • Sayı: 274
 • Sayı: 273