Dini Eğitim Çözülmeden Milli Eğitim Çözülmez

 

Yeni bir e¤itim y›l› bafll›yor, ama nereden bak›
l›rsa bak›ls›n e¤itim sistemi dökülüyor.
ÖSS ve LGS’de on binlerin s›f›r puan almas›,
ö¤retmenlerin periflanl›¤›, üniversite önündeki
y›¤›lmalar,

 

Mustafa AYDIN                                      Eylül 2004, Sayı:121, Sayfa:32

Yeni bir eğitim yılı başlıyor, ama nereden bakılırsa bakılsın eğitim sistemi dökülüyor. ÖSS ve LGS’de on binlerin sıfır puan alması, öğretmenlerin perişanlığı, üniversite önündeki yığılmalar,

Yazının Devamı İçin PDF'i Tıklayınız.

 


 • Sayı: 282
 • Sayı: 281
 • Sayı: 280
 • Sayı: 279
 • Sayı: 278
 • Sayı: 277
 • Sayı: 276
 • Sayı: 275
 • Sayı: 274
 • Sayı: 273
 • Sayı: 272
 • Sayı: 271