Değişim ve Yeni Bir Yapılanma Başlı Başına Bir Süreçtir

Yusuf TEKİN                                                      Aralık 2017, Sayı: 280, Sayfa: 58

 

ülkemizde eğitim alanındaki değişim
ve dönüşüm hamleleri yakın zamanlara dek işin
ya da daha doğru ifadesiyle ‘sorunsalın’ esasına
odaklı bir perspektif üzerinden yapılmamıştır.
Ana motivasyonunu çoğunlukla konjonktürel
talep ve ihtiyaçların oluşturduğu bu hamleler
eğitim alanına dönük şekli müdahalelerden ibaret
kalmış; sosyolojik temelleri, ülke gerçeklerini,
bilimsel ve pedagojik ilkeleri de muhtevi bir
felsefi zemin üzerine oturtulamamıştır.

Ülkemizde eğitim alanındaki değişim ve dönüşüm hamleleri yakın zamanlara dek işin ya da daha doğru ifadesiyle ‘sorunsalın’ esasına odaklı bir perspektif üzerinden yapılmamıştır. Ana motivasyonunu çoğunlukla konjonktürel talep ve ihtiyaçların oluşturduğu bu hamleler eğitim alanına dönük şekli müdahalelerden ibaret kalmış; sosyolojik temelleri, ülke gerçeklerini, bilimsel ve pedagojik ilkeleri de muhtevi bir felsefi zemin üzerine oturtulamamıştır.

Yazının Devamı İçin Tıklayınız.


 • Sayı: 283
 • Sayı: 282
 • Sayı: 281
 • Sayı: 280
 • Sayı: 279
 • Sayı: 278
 • Sayı: 277
 • Sayı: 276
 • Sayı: 275
 • Sayı: 274
 • Sayı: 273
 • Sayı: 272