Bitmeyen Fetvalar Ve Küçük Hamdi Efendiler!..

 

Toplumsal de¤iflme; tarih boyunca bütün
toplumlarda de¤iflmezli¤i olan temel bir
olgu olarak süregelmifltir. Avrupa toplumlar›
da bugünkü sosyal yap›lanmalar›na say›s›z siyasal
ve toplumsal badirelerden sonra gelebilmifllerdir.

 

Nurettin ÖZCAN                                  Ocak, Sayı:125, Sayfa:61

Toplumsal değişme; tarih boyunca bütün toplumlarda değişlmezliği olan temel bir olgu olarak süregelmiştir. Avrupa toplumlarıda bugünkü sosyal yapılanmalarına sayısız siyasal ve toplumsal badirelerden sonra gelebilmişlerdir.

Yazının Devamı İçin PDF'i Tıklayınız.

 


 • Sayı: 284
 • Sayı: 283
 • Sayı: 282
 • Sayı: 281
 • Sayı: 280
 • Sayı: 279
 • Sayı: 278
 • Sayı: 277
 • Sayı: 276
 • Sayı: 275
 • Sayı: 274
 • Sayı: 273