Bir Kent İki Buluşma

 

Kas›m ay›nda ‹stanbul, iki
büyük uluslararas› buluflmaya
ev sahipli¤i yapt›.
Ortado¤u’nun iki önemli kriz bölgesi
olan Filistin ve Irak konular›
ndaki toplant›lara dünyan›n
dört bir yan›ndan 3 bine yak›n
misafir geldi. ‹

Bir Kent İki Buluşma

Ahmet DAĞ                                                          Aralık 2007, Sayı.160 , Sayfa:39

 

Ksım ayında İstanbul iki büyük uluslrarası buluşmaya ev sahipliği yaptı. Ortadoğunun iki önemli kriz bölgesi olan Filistin ve Irak konularındaki toplantılara dünyanın dört bir yanından 3 bine yakın misafir geldi.

 

Yazının Devamı İçin PDF'i Tıklayınız.


 


 • Sayı: 284
 • Sayı: 283
 • Sayı: 282
 • Sayı: 281
 • Sayı: 280
 • Sayı: 279
 • Sayı: 278
 • Sayı: 277
 • Sayı: 276
 • Sayı: 275
 • Sayı: 274
 • Sayı: 273