Benlik Sermayesi ve Muhammed İkbal

 

Müslümanların yeryüzünde asırlar boyu süren siyasi
hâkimiyeti, on dokuzuncu asrın başından
itibaren iyice zayıfl amaya, gerilemeye ve çöküntüye uğramıştı.
Aynı tarihlerde gayrı Müslim dünyanın içtimai
ve siyasi sahadaki ilerleyişi, sözünü
ettiğimiz bozgunun harici
sebepleri arasında sıklıkla sayılır.
Toplumsal çöküşleri yalnızca
düşmanın kuvvet artırımıyla
açıklamak, çözümler arasında
en kolaycı formüle sığınmaktan
öte bir mana ifade etmiyor.
Toplumsal yapının iç dinamiklerindeki
durağanlık yahut değişimleri
görmezden gelerek,
sıhhatli neticelere varmak çok
mümkün gözükmemektedir.
Nitekim bahsi geçen tarihlerde
bizzat yaşamış ıslahatçı ve
yenilikçi Müslüman düşünce
adamlarının hemen tamamı,
toplumun özüne doğru bir
inkılâp ihtiyacını ısrarla ileri
sürmüşlerdir.

Benlik Sermayesi ve Muhammed İkbal

M.Önal MENGÜŞOĞLU                                    Temmuz 2013, Sayı:227, Sayfa:100

Müslümanların yeryüzünde asırlar boyu süren siyasi hâkimiyeti, on dokuzuncu asrın başından itibaren iyice zayıflamaya, gerilemeye ve çöküntüye uğramıştı. Aynı tarihlerde gayrı Müslim dünyanın içtimai ve siyasi sahadaki ilerleyişi, sözünü ettiğimiz bozgunun harici sebepleri arasında sıklıkla sayılır. Toplumsal çöküşleri yalnızca düşmanın kuvvet artırımıyla açıklamak, çözümler arasındaen kolaycı formüle sığınmaktan öte bir mana ifade etmiyor. Toplumsal yapının iç dinamiklerindeki durağanlık yahut değişimleri görmezden 

Yazının Devamı İçin Tıklayınız.


 


 • Sayı: 284
 • Sayı: 283
 • Sayı: 282
 • Sayı: 281
 • Sayı: 280
 • Sayı: 279
 • Sayı: 278
 • Sayı: 277
 • Sayı: 276
 • Sayı: 275
 • Sayı: 274
 • Sayı: 273