Baudrillard'ı Unut-ma-mak

 

zun zamand›r Mart ay›nda ölen ünlü düflünür
Baudrillard üzerine bir yaz› yazmay›
düflünüyordum. Ama ne yaz›k ki
yaklafl›k 3-4 ayd›r flahit oldu¤umuz siyasetin
tantanas› ve gürültüsü flahs›m› da içine çekerek
kendisine ba¤lad›.

 

Ahmet DAĞ                                                 Eylül 2007, Sayı:157, Sayfa:57

Uzun zamandır Mart ayında ölen ünlü düşünür Baudrillard üzerine bir yazı yazmayı düşünüyordum. Ama ne yazık ki yaklaşık 3-4 aydır şahit olduğumuz siyasetin tantanası ve gürültüsü şahsımı da içine çekerek kendisine başladı.

Yazının Devamı İçin PDF'i Tıklayınız.

 


 • Sayı: 284
 • Sayı: 283
 • Sayı: 282
 • Sayı: 281
 • Sayı: 280
 • Sayı: 279
 • Sayı: 278
 • Sayı: 277
 • Sayı: 276
 • Sayı: 275
 • Sayı: 274
 • Sayı: 273