Avrupa Birliği Ve İslam Entegrasyon mu? Asimilasyon mu?

 

Türkiye’nin AB üyeli¤i
süreci taraflarca heyecanla
izleniyor. 17 Aral›
kta Birlik müzakere için karar
verecek ve muhtemelen 10- 15
y›l sürecek tart›flmal› ve afla¤›lamalarla
dolu yeni bir dönem
bafllayacak.

 

Mustafa AYDIN                                    Kasım 2004, Sayı:123, Sayfa:4

Türkiye’nin AB üyeliği süreci taraflarca heyecanla izleniyor. 17 Aralıkta Birlik müzakere için karar verecek ve muhtemelen 10- 15 yıl sürecek tartışmalı ve aşağılamalarla dolu yeni bir dönem başlayacak.

Yazının Devamı İçin PDF'i Tıklayınız.

 


 • Sayı: 282
 • Sayı: 281
 • Sayı: 280
 • Sayı: 279
 • Sayı: 278
 • Sayı: 277
 • Sayı: 276
 • Sayı: 275
 • Sayı: 274
 • Sayı: 273
 • Sayı: 272
 • Sayı: 271