Anayasa Değişikliği Mahalle Baskısı Malezya Modeli

Anayasa Değişikliği Mahalle Baskısı Malezya Modeli

Mustafa AYDIN                                                        Kasım 2007, Sayı:159, Sayfa:38

Bilindiği gibi son tartışma konularından bir iTürkiye'deki islami gelişmeler için gösterilen Malezya modeli bir diğeri ise yine aynı amaçla kullanılan mahalle baskısıdır.

 

 

Bilindi¤i gibi, son tart›flma konular›ndan biri,
Türkiye’deki ‹slâmi geliflmeler için gösterilen
Malezya modeli, bir di¤eri ise yine
ayn› amaçla kullan›lan mahalle bask›s›d›r. Bunun
ikisi de, seçkincili¤in ‹slâmc›l›k söylemi
üzerinden halk ço¤unlu¤una karfl› tav›r koyma
araçlar›d›r.

Yazının Devamı İçin PDF'i Tıklayınız. • Sayı: 282
 • Sayı: 281
 • Sayı: 280
 • Sayı: 279
 • Sayı: 278
 • Sayı: 277
 • Sayı: 276
 • Sayı: 275
 • Sayı: 274
 • Sayı: 273
 • Sayı: 272
 • Sayı: 271