“Ahlakilik”ten “Estetiğe” Varoluşun Değişen Motifi

 

Aslında ikili bir mekanizma var; askeri darbelerin neden olduğu siyasal geri çekiliş ve neoliberal dönemde hem çalışma hayatınının esnekleşmesi hem de toplumun “tüketim toplumu” ekseninde yeniden yapılanması. Genel iki eğilimin yanında özel olarak “İslâmcılık” sıfatı altında toplanan siyasal ve toplumsal
aktörlerin AK Parti deneyimiyle gerek siyasal aygıtla gerek modernleşme ve ona bağlı sekülerleşme süreciyle bütünleşme olgusunu hesaba katmalıyız.

 

Hüseyin ETİL                                                               Mart 2016, Sayı:259, Sayfa:26

Aslında ikili bir mekanizma var; askeri darbelerin neden olduğu siyasal geri çekiliş ve neoliberal dönemde hem çalışma hayatınının esnekleşmesi hem de toplumun “tüketim toplumu” ekseninde yeniden yapılanması. Genel iki eğilimin yanında özel olarak “İslâmcılık” sıfatı altında toplanan siyasal ve toplumsalaktörlerin AK Parti deneyimiyle gerek siyasal aygıtla gerek modernleşme ve ona bağlı sekülerleşme süreciyle bütünleşme olgusunu hesaba katmalıyız.

Yazının Devamı İçin Tıklayınız.

 


 • Sayı: 283
 • Sayı: 282
 • Sayı: 281
 • Sayı: 280
 • Sayı: 279
 • Sayı: 278
 • Sayı: 277
 • Sayı: 276
 • Sayı: 275
 • Sayı: 274
 • Sayı: 273
 • Sayı: 272