70 Yıl Önce 70 Yıl Sonra Türkiye'de Parti Kapatmanın Raconu

 

UMRAN                                                   Şubat 1998, Sayı:43, Sayfa:66

1925’te: Önce Şeyh Sait isyanı bahane edilerek sıkıyönetim ilan edilip Takrir-i Sükûn Kanunu çıkarılır ve her görüşten hemen bütün basın yayın organlarına yasal ama getirilir, kapatılır. Sonra Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ile isyan arasında bağlantı kurulur.

Yazının Devamı İçin Tıklayınız.


 • Sayı: 284
 • Sayı: 283
 • Sayı: 282
 • Sayı: 281
 • Sayı: 280
 • Sayı: 279
 • Sayı: 278
 • Sayı: 277
 • Sayı: 276
 • Sayı: 275
 • Sayı: 274
 • Sayı: 273